Garantía

Garantía limitada do produto

Esta garantía limitada do produto inclúe todos os produtos vendidos baixo a marca Telsto.Todos os produtos Telsto, incluídas as pezas utilizadas en todos os produtos Telsto, teñen unha garantía que garante que cumprirán coas nosas especificacións publicadas e estarán libres de defectos durante un período de dous anos desde a data da factura de Telsto.Só faranse excepcións no caso de que se estableza un período de tempo diferente no manual do produto, guía do usuario ou calquera outro documento do produto Telsto.

Esta garantía non se aplica a ningún produto cuxo paquete estea aberto antes da instalación no lugar e non se estende a ningún produto que fose danado ou presentado defectuoso: (1) como resultado dunha instalación defectuosa, accidente.forza maior, uso indebido, abuso, contaminación, ambiente físico ou operativo inadecuado, mantemento ou calibración inadecuados ou inadecuados ou outros fallos que non sexan de Telsto;(2) por operación máis aló dos parámetros e condicións de uso indicados nas instrucións e fichas técnicas destinadas aos Produtos Telsto;(3) por materiais non subministrados por Telsto;(4) mediante modificación ou servizo por parte de calquera persoa que non sexa Telsto ou un provedor de servizos autorizado por Telsto.

Firmware

O firmware que está contido en calquera produto de Telsto e instalado correctamente con calquera hardware especificado por Telsto ten unha garantía de dous anos a partir da data da factura de Telsto, que garante o rendemento de acordo coas especificacións publicadas por Telsto, a non ser que se indique o contrario nun acordo de licenza separado, e é suxeito ás limitacións para produtos de terceiros que se indican a continuación.

Remedios

A única e exclusiva obriga de Telsto e o recurso exclusivo do comprador en virtude desta garantía é que Telsto repare ou substitúa calquera produto de Telsto defectuoso.Telsto manterá a súa exclusiva discreción sobre cal destes recursos proporcionará Telsto ao comprador.O servizo de garantía in situ non está cuberto e correrá por conta do comprador, a non ser que Telsto o autorice por escrito antes do inicio do servizo de garantía in situ.

O comprador debe notificar a Telsto nun prazo de 30 días hábiles desde que teña coñecemento de calquera accidente ou incidente que involucre os produtos Telsto.

Telsto conserva o dereito de examinar os produtos de Telsto in situ ou de emitir instrucións de envío para a devolución do produto.Segundo a confirmación de Telsto de que o defecto está cuberto por esta garantía, o produto reparado ou substituído estará cuberto pola garantía orixinal de dous anos durante o resto do período durante o cal sexa aplicable.

Exclusións

Antes do uso, o comprador determinará a idoneidade do produto Telsto para o propósito previsto e asumirá todos os riscos e responsabilidade relacionados con el.Esta garantía non será aplicable a ningún produto de Telsto que fose sometido a un mal uso, neglixencia, almacenamento e manipulación inadecuados, instalación, danos accidentais ou que fosen alterados dalgún xeito por persoas distintas a Telsto ou as persoas autorizadas por Telsto.Os produtos de terceiros non están cubertos por esta garantía.

Os produtos non conformes non deben ser devoltos a Telsto a menos que:
(i) O produto está sen usar.
(ii) O produto ofrécese na súa embalaxe orixinal.
(iii) E o produto vai acompañado da autorización de devolución de material de Telsto.

Limitación de responsabilidade

En ningún caso Telsto será responsable ante o comprador ou fronte a terceiros por danos ou danos especiais, punitivos, consecuentes ou indirectos, incluíndo, sen limitación, a perda de capital, uso, produción ou beneficios, derivados de calquera causa, incluso no caso de que Telsto fose informado da posibilidade de tales danos ou danos.

Salvo o establecido expresamente nesta garantía, Telsto non ofrece ningunha outra garantía ou condición, expresa ou implícita, incluída ningunha.garantías implícitas de comerciabilidade e adecuación a un propósito particular.Telsto renuncia a todas as garantías e condicións non establecidas nesta garantía.